Шевченко Тетяна Миколаївна

shevchenko.jpg

Завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики, доктор біологічних наук, професор. Лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії. Лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації і управління охороною здоров’я.
Освіта:
1991 р. — Дніпропетровський державний університет ім. О.Гончара за спеціальністю «Мікробіологія», кваліфікація:мікробіолог.
2004 р. — Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара за спеціальністю: «Клінічна лабораторна діагностика».
2010 р. – Українська військово-медична академія, спеціалізація — організація і управління охороною здоров’я.
2013 р. — захист дисертації на здобуття ступеню доктора біологічних наук за темою: «Микрофлора влагалища в норме и при дисбактериозах: их моделирование и коррекция».
Напрямок наукових інтересів: дослідження властивості збудників інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Менеджмент якості лабораторних досліджень.
Головний позаштатний спеціаліст з клінічної лабораторної діагностики, лабораторної імунології та генетики департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації з 2005 року.
Віце-президент Асоціації ВАКХЛМ.
Автор 140 наукової публікації.
У 2003 р. нагороджена Грамотою Управління охорони здоров’я.
У 2010 р. нагороджена Подякою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
У 2011 р. нагороджена Подякою Міністра охорони здоров’я України.
У 2013 р. нагороджена Подякою міського голови Дніпропетровської міської ради.
У 2014 р. нагороджена Почесною грамотою ДНУ ім. О.Гончара.

Основні наукові публікації

Основні наукові публікації:

 1. Дюдюн А. Д., Федотов В. П., Полион Н. Н., Полишко Т.Н., Захаров В. К.,. Ющишин Н. И. Современный антибиотик Тебрис в лечении урогенитального хламидиоза // Дерматовенерология, косметология, сексопатология. – Д., 2004. – Вып. 3-4-(7). – С. 263 – 265.
 2. Дюдюн А., Захаров В., Полион Н., Савченко Е., Полишко Т., Удовицкий А. Рациональные подходы в диагностике и лечении бактериального вагиноза // Ліки України. – 2004. – Вип. 5. – С. 85 – 88.
 3. Поліон Н.М. Полішко Т.Н. Алгоритми системы обучения и контроля знаний студентов и врачей интернов на кафедре кожных и венерических болезней и лабораторной діагностики // Вісник Дніпропетровського університету. Серія „Педагогіка та психологія“ 2005. — №8- С.22-26
 4. Поліон Н.М., Полішко Т.Н. Використання мультимедійних технологій в навчальному процесі при викладанні дерматовенерологія та лабораторної діагностики // Вісник Дніпропетровського університету. 2005. — №8- С.28-32.
 5. Бачинський П., Полішко Т.М., Цігнадзе Т., Яценко О. Проблеми функціонування централізованих клініко-діагностичних лабораторій у великих містах України при реалізації принципів доказової медицини // Матеріали ХІ конгр. світ. федер. укр. лікар. т-в. – Полтава, К., Чикаго, 2006. – С. 21 – 24.
 6. Сирокваша Е.А., Винников А.И., Полишко Т.Н. Дыхательная цепь как генератор мембранного потенциала на мембранных везикулах стафилококков урогенитального тракта женщин // Заг. патологія та патол. фізіологія. – 2007. – Т. 2, №3.
 7. Воронкова О.С., Вороніна Н.О., Вінніков А.І. Полішко Т.М. Стан імунограми пацієнтів позитивних в люпус-тесті // Вісник Дніпропетров-ського університету, серія “Біологія. Екологія”. – Д.; 2007. – Вип. 15, Т. 1. – С. 24 – 29.
 8. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І. Полішко Т.М. Стан імунної системи жінок репродуктивного віку в екологічних умовах Придніпров-ського регіону // Экология и ноосферология. – 2007. – Т. 18, №3-4. – С. 124 – 127
 9. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І. Полішко Т.М. Вплив екстрагенітальної патології на імунний статус та мікробіоценоз урогенітального тракту білих лабораторних мишей // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2007. – Т.2, №4. – С. 25 – 31.
 10. Цігнадзе Т.П., Бачинський П.П. Полішко Т.М. Новий напрям світової медицини – доказова медицина і роль у ній клінічної лабораторної діагностики // Вісник Дніпропетров-ського університетуту, сер. “Медицина і охорона здоров’я”. – Д., 2007. – Вип. 10. – С. 117 – 130.
 11. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Порівняння впливу вагітності екстрагені-тальної патології та інтравагінального введення Staphylococcus aureus на показник апоптозу клітин крові білих лабораторних мишей // Імунологія і алергологія. – 2007. – №4., Матеріали нац.. імунол. конгр. – 2-4 квіт. 2007 р., м. Київ. – С. 92.
 12. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І. Полішко Т.М. Вивчення впливу екстрагенітальної патології на мікробіоценоз урогенітального тракту (УГТ) білих лабораторних мишей // Матеріали ІІ Міжнар. конф. “Біологія: від молекули до біосфери”. 19-21 листопада 2007 р., м. Харків, – Х., — 2007. – С.390 – 391.
 13. Татаровський О.П., Полішко Т.М. Лабораторна діагностика: аспекти підготовки фахівців і розвитку служби // Вісник Дніпропетровського університету, серія  „Медицина і охорона здоров’я ”.– Д., 2007. – Вип. 5. – С. 3 – 5.
 14. Дюдюн А.Д., Полион Н.Н., Полишко Т.Н. Эффективность топического кортикостероида «Делор» в комплексном лечении больных аллергодерматозами // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – К.: Вид-во Націон. мед. університету ім. О.О. Богомольця, 2007. – Вип. 1. – С. 35 – 38.
 15. Дюдюн А.Д., Полион Н.Н., Полишко Т.Н., Нагорный А.Е., Довбыш М.А., Дюдюн С.А., Захаров С.В. Современные аспекты клиники, диагностики и лечения герпесвирусной инфекции // Здоровье мужчины. – 2007. – Вып. 1. – С. 150 – 154.
 16. Сірокваша О.А., Клоков В.В., Вінніков А.І. Полішко Т.М. Сравнительный анализ анаэробных бактерий репродуктивных путей у женщин в норме и при дисбиозе // Лікарська справа. – 2008. – № 3-4. – С. 57 – 63.
 17. Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Співвідношення гліколізу і пентозофосфатного шляху у стафілококів репродуктивного шляху жінок в нормі і при дисбактеріозі // Лікарська справа. – 2008. – №5-6. – С. 75 – 81.
 18. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Показники імунітету мишей в нормі та при дисбактеріозі шлунково-кишкового тракту // Матеріали Х ювіл. Міжнар. наук.-практ. конф. «Людина і космос». – 9-11 квіт. 2008 р., м. Дніпропетровськ. – С. 256.
 19. Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Особливості іонного фосфорилювання у стафілококів при дисбактеріозу урогенітального тракту жінок // Уч. записки Таврического національного університета. – Сер. «Биология, химия». – 2008. – Вып. 1, Т. 21. – С. 98 – 106.
 20. Харченко Л.В., Сирокваша Е.А., Винников А.И. Полишко Т.Н. Интенсивность дыхания стафилококков урогенитального тракта женщин в норме и при патологи // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. – К.–Луганськ, 2008. – Вип. 15. – С. 260 – 266.
 21. Сирокваша Е.А., Винников А.И., Полишко Т.Н. Модификация метода выделения и физиолого-биохимические свойства анаэробных бактерий урогенитального тракта женщин // Вісник проблем біології та медицини. – Полтава, 2008. – Вип. 1. – С. 47 – 52
 22. Сирокваша Е.А., Винников А.И., Полишко Т.Н. Сравнительное изучение генерации мембранного потенциала стафилококками урогенитального тракта женщин в норме и при дисбиозе //Таврический медико-биологический вестник  – 2008. – Т. 11. – С. 96 – 98.
 23. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Вплив експериментальної імуносупресії на розвиток дисбактеріозу урогенітального тракту білих мишей // Одеський медичний журнал – 2008. – №2. – С. 3 – 6.
 24. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Порівняльний аналіз характеру впливу інтравагінального введення антибіотиків різних груп на стан мікробіоценозу урогенітального тракту мишей // Мікробіологічний журнал – 2008. – №5. – С.47 – 53
 25. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Нормальна мікрофлора урогенітального тракту та її роль у підтриманні імунітету слизових оболонок // Вісник Дніпропетров-ського університету, серія “Біологія. Екологія”. – Д., 2008. – Вип. 16, – Т. 1 – С. 51 – 56.
 26. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Екологічна рівновага мікробіоценозу урогенітального тракту мишей в умовах навантаження антибіотиками // Довкілля та здоров’я. – 2008. – №2. – С. 68 – 71.
 27. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Стан деяких показників імунітету білих лабораторних мишей за умов створення штучної імуносупресії // Питання біоіндикації та екології. – 2008. – №1, вип. 13. – С. 141 – 145.
 28. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Деякі показники імунітету білих лабораторних мишей в нормі та при різних патологічних станах // Мікробіологія та біотехнологія. – 2008. – №2(3). – С. 70 – 75.
 29. Воронкова О.С., Сирокваша Е.А., Винников А.И., Полишко Т.Н. Экзогенная нагрузка кишечной палочкой на урогенитальный тракт мишей // Современный научный вестник. – 2008. – №16 (42). – С. 37 – 45.
 30. Сирокваша Е.А., Винников А.И., Полишко Т.Н. Особенности метаболических свойств ряда бактерий, выделенных при дисбиозе урогенитального тракта женщин // Природн. альм. Біологічні науки. – 2008. – Вип. 10. – С. 114 – 121.
 31. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Кудрявцева В.Є., Полішко Т.М. Порівняльний аналіз мікрофлори урогенітального тракту в нормі та при дисбактеріозах шлунково-кишкового тракту // Гастроентероло-гія: міжвідом. зб. – 2008. – Вип. 41. – С.284 – 294.
 32. Мокрозуб В.В., Воронкова О.С., Полішко Т.М. Інтерферон: походження та функції // Матеріали IV Міжнар. наук. конф. студ. і аспірантів «Молодь і поступ біології». – 7-10 квіт. 2008 р., м. Львів. – С. 328.
 33. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Вплив інтравагінального введення клітин кишкової палички на стан мікробіоценозу урогенітального тракту білих лабораторних мишей // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., молод. вчен., лікарів та викл. «Сучасні досяг-нення теоретичної та практичної медицини». – 24-25 квітня 2008 р., м. Суми. – С. 121 – 122.
 34. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І. Вплив органічних сполук на склад мікробіоценозу урогенітального тракту при інгібуванні функцій імунітету Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Екологічні проблеми техногенно — навантажених регіонів». – 12-14 трав. 2008 р., м. Дніпропетровськ. – С. 33 – 34.
 35. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Взаємозв’язок імунітету і стану репродуктивної системи за різних умов // Матеріали VI Міжнар. наук. – практ. конф. студ., аспірантів та молод. вчен. «Шевченківська весна». – 20-23 берез. 2008 р., м. Київ. – С. 25 – 26.
 36. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Вплив введення пробіотиків на показник апоптозу клітин крові білих лабораторних мишей Імунологія та алергологія. – 2008. – №2. // Материалы Междунар. конф. «Актуальные вопросы клинической и лабораторной иммунологии, аллергологии и иммунореабилитации». – 22-23 апр. 2008 г., г. Киев. – С. 129 – 130.
 37. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Вивчення коригуючої дії пробіотичного препарату на дисбіотичні явища в УГТ мишей, викликані введенням надлишкової кількості мікроорганізмів // Матеріали V Міжнар. наук. – метод. конф. «Культура здоров’я як предмет освіти». – 22-24 трав. 2008 р., м. Херсон; Зб. наук. пр. «Культура здоров’я». – Херсон, 2008. – С. 70 – 72.
 38. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Вплив інтравагінального введення рокситроміцину на склад мікрофлори урогенітального тракту // Матеріали IV Міжнар. молодіж. наук. конф. «Довкілля – ХХІ». –9-10 жовт. 2008 р., м. Дніп-вськ. – С. 24 – 25.
 39. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Ефективність біоспорину в якості коригуючого засобу при експериментальному дисбактеріозі урогенітального тракту мишей // Тези доп. IV Міжнар. наук. – практ. конф. «Біотехнологія. Наука. Освіта. Практика». – 11-13 листопада  2008р., м. Дніпропетровськ. – С. 15 – 16.
 40. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Возможность создания модели экспериментального дисбиоза на лабораторних мышах // Сб. тез. 12-й Междунар. шк. – конф. «Биология – наука ХХІ века», 10-14 нояб. 2008. Пущино.   256 – 257.
 41. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Інтенсивність апоптозу клітин крові при надлишковому навантаженні антибіотиком // Матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології». – 30-31 жовтня 2008 р., м. Дніпропетровськ. – С. 91.
 42. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Інтенсивність апоптозу клітин крові при введенні циклофосфаміду лабораторним мишам // Матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології». – 30-31 жовт. 2008 р., м. Дніпропетровськ. – С. 92.
 43. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Екологічні аспекти застосування антибіотиків // Матеріали IVих Всеукр. наук. Талієвських читань; Зб. наук. пр. «Захист довкілля від антропогенного навантаження». – 2008. – Вип. 2 (18). – С. 110 – 119.
 44. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Вплив введення суспензії клітин золотистого стафілококу на склад мікрофлори піхви мишей при імуносупресії // Вісник Дніпропетровського університету, сер. “Біологія. Екологія”. – 2009. – Вип. 17, т.3. – С. 8 – 13.
 45. Воронова О.С.Сирокваша Е.А.,Вінніков А.И., Полишко Т.Н. Взаимосвязь микробиоценоза урогенитального тракта и показателей иммунитета при дисбиозе // Мат. н.к. «Физиология и генетика микроорганизмов в природных и экспериментальных системах».27-29 мая 2009, Москва, с.34 – 36.
 46. Воронова О.С. Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т. М. Миші як об’єкт дослідження пробіотичніх препаратів // Мат. 12 з’їзду тов. мікробіологів України. Ужгород, 2009. –с.169.
 47. Воронова О.С. Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Характеристика дизбіотичних явищ // Мат 12 з΄їзду тов. мікробіологів України. Ужгород, 2009. –с.170.
 48. Воронова О.С.Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Общие тенденции изменений, возникающих в составе микрофлоры урогенитального тракта мышей при различных типах загрузок // Сб. тез. 13-й межд. конференции «Биология – наука 21 века», 28 окт. 2009, Пущино, с.194.
 49. Воронова О.С.Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Вплив мікробного навантаження на реалізацію репродуктивних функцій у мишей. // Мат. 5 міжнар. Н.к. Zoocenosis. -2009. Биоразнообразие и роль животных в экосистемах, 12-16 жовтня, 2009, Дніпропетровськ, с.323 – 324.
 50. Воронова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Дослідження деяких біологічних властивостей штамів стафілококів, виділених від мишей. // Мат. 4 міжнар. конф. «Біологія: від молекули до біосфери», Харків, 17 – 21 листопада 2009. Планета-Принт, с.124.
 51. S. Voronkova, E.A. Sirokvasha A.I. Vinnikov, T. M. Polishko Experimental models of human microbiocenose research // 3-rd Ukrainian-Polish Weigl Conference “Microbiology on Service for Human”. – Odesa. – 14-17 Sept. 2009. – P. 69 – 70.
 52. В.В. Мокрозуб, О.С. Воронкова, О.А. Сірокваша, Т.М. Полішко Активність макрофагів при навантаженні Staphylococcus aureus та препаратами пробіотиків // Матеріали І Міжнар. наук. конф. студ., аспірантів і молод. учен. «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології». – Донецьк, 23-26 лют. 2009 р. – Т. 2. – С. 45 – 47.
 53. Воронова О.С.Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Вплив інтравагінального введення олететрину на склад мікрофлори урогенітального тракту мишей // Матеріали І Міжнар. наук. конф. студ., аспірантів і молод. учен. «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології». – Донецьк, 23-26 лют. 2009 р. – Т. 2. – С. 20 – 21.
 54. Воронова О.С.Сірокваша О.А.,Вінніков А.І., Полішко Т.М. Вплив мікробного навантаження на реалізацію репродуктивної функції у мишей // V Междунар. науч. конф. «ZOOCENOSIS–2009. Биоразнообразие и роль животных в экосистемах» 12-16 окт. 2009 г., г. Днепропетровск. – С. 323 – 324.
 55. Мокрозуб В.В., Бабенко Л.П., Воронкова О.С., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Активність фагоцитарної ланки імунітету при дисбіотичних станах урогенітальної системи, спричинених Staphylococcus aureus, та можливість їх корекції препаратами пробіотиків // Мед. перспективи. – 2009. – Т. 14, №3. – С. 69 – 73.
 56. Воронова О.С.Сірокваша О.А.,Вінніков А.І., Полішко Т.М. Дослідження деяких біологічних властивостей штамів стафілококів, виділених від мишей // Матеріали IV Міжнар. конф. “Біологія: від молекули до біосфери”. – 17-21 листоп. 2009 р. – Х., 2009. – С. 166 – 167.
 57. Воронкова О.С., Вінніков А.І.,Полішко Т.М. Бабенко Л.П., Сірокваша О.А., Вальчук С.І., Алєксєєнко Л.П.  Зміни кількості Т-хелперів у крові мишей при введенні золотистого стафілококу // Нове у діагностиці, лікуванні і профілактиці імуно- та алергопатологій. –14-16 жовтня 2009р., м. Львів, // Імунологія і алергологія. – 2009. – №2-3. – С. 154.
 58. Воронкова О.С., Вінніков А.І., Бабенко Л.П., Сірокваша О.А., Вальчук С.І., Алєксєєнко Л.П. Полішко Т.М. Зміни кількості NK-клітин у крові мишей при введенні золотистого стафілокока // Нове у діагностиці, лікуванні і профілактиці імуно- та алегро-патологій. –14-16 жовтня 2009р., м. Львів, Імуноло-гія і алергологія. – 2009. – №2-3. – С. 155.
 59. Соколова І.Є., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Досягнення, проблеми та напрямки сучасної вакцинопрофілактики Нове у діагностиці, лікуванні і профілактиці імуно та алергопатологій. –14-16 жовтня 2009р., м. Львів, // Імунологія і алергологія. – 2009. – №2-3. – С. 164.
 60. Воронова О.С., Сірокваша О.А.,Вінніков А.І., Полішко Т.М. Характеристика модели экспериментального дисбиоза влагалища мишей при интравагинальном введении суспензий микроорганизмов // Сб. тез. 14-й Междунар. шк. – конф. «Биология – наука ХХІ века”, 19-23 апр. — 2 октября 2010. – г. Пущино. – Т. 1. – C. 115.
 61. Івчук В.В.Штеменко Н.І., Полішко Т.М. Гепотопротекторна дія для нанополісомних форм протипухлинної системи реній-платіна за умов канцерогенезу // Український біохімічний журнал. 2010, Том № 82, №4.
 62. Кулікова Ф.І.Філіпова Є.В. , Полішко Т.М. Новая проблема человечества – экологический СПИД // Зб. матер. наук.-практ. конф. «Екологічні питання функціонування зеленого кільця м. Дніпропетро-вська». Дніпропетровськ, 12 червня 2010 р. с.12-16.
 63. Кулікова Ф.І., Полішко Т.М., Філіпова Є.В. Зміни імунного статусу населення під впливом шкідливих чинників гірничо-металургійного комплексу (лабораторна-променева діагностика) // Зб. матер. наук.-практ. конференції «Екологічні, медико-біологічні та соціальні проблеми в регіонах розміщення підприємств гірничо-металургійного комплексу». Дніпропетровськ. 2010, с.73.
 64. Кісякова М.О., Гаврилюк В.Г., Моісеєнко В.М., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Перспективи використання ліпосом для створення нових форм лікувально – профілактичних препаратів // Вісник Дніпропетровського університету, сер. “Біологія. Медицина”– 2010. – Вип. 1, т.2. – С. 38 – 42.
 65. Куликова Ф.И., Полішко Т.М. Экологический СПИД – новая проблема человечества. Клиническое толкование, возможности и перспективы ранней діагностики // Пособие по превентивному воспитанию «Здоровье в твоих руках», г. Донецк, 2010.- с.15-27.
 66. Alekseenko O.M.,Vinnikov A.I., Polishko T.M. Peculiarities of mycelium cultivation of mushrooms plearotus ostreatus // Вісник ДНУ. Біологія. Медицина. Випуск 1, том 1.- 2010.-С.6.
 67. Кисякова М.А., Гаврилюк А.Ф., Моисеенко В.Н., Винников А.И., Полишко Т.Н. Перспективы использования липосом для создания новых форм лечебно-профилактичесих препаратов // Вісник ДНУ. Біологія. Медицина. Випуск 1, том 2.-2010.-6с.
 68. Алексєєнко О.М., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Харчова, лікувальна та екологічні цінність грибів Pleurotus ostreatus // Вісник ДНУ. Біологія. Екологія. Випуск 18, том 1.-2010.-6с.
 69. Бачинський П.П., Гінзбург В.Г., Полішко Т.М., Корнієнко В.Г., Цігнадзе Т.П. Історія розвитку та наукова діяльність українського лікарського товариства. Подвижницька діяльність, внесок українських лікарів у світову медицину. Матеріали ХІІІ конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, м. Львів, 30 вересня- 3 жовтня, 2010.-8 с.
 70. Сірокваша О.А., Кісякова М.О., Гаврилюк Г.П., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Ліпосоми: структура, властивості, способи введення у організм із терапевтичною метою // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2010. – Вип. 18, т. 1. – С. 52-57.
 71. Воронова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Характеристика моделі експериментального дисбактеріозу піхви мишей при експериментальній імуносупресії // Матеріали Х Укр. біохім. з’їзду, 13-17 верес. 2010 р., м. Одеса: Укр. біохім. журн. – 2010. – Т.8, №4. – Дод. 2. – С. 8.
 72. Кузнецова М.В., Тимчук А.А., Винников А.И., Полишко Т.Н. Перекись водорода и ее роль в метаболизме клеток // Materialy VI Mezinarodni vedecko-prakticka conference “Vedecky pokrok na rozmezi tisiciletim – 2010”, 27 kvetna – 05 cervna 2010 roku, Praha. – Dil 22. – P. 44 – 46.
 73. Бачинський П.П., Гінзбург В.Г., Полішко Т.М., Корнієнко В.В., Цігнадзе Т.П. Наукові підходи Є. Озаркевича в умовах клініки як одного з перших засновників нового напрямку світової медицини – доказової медицини та її складової – клінічної лабораторної доказової медицини // Матеріали XIII конгр. світової федерації укр. лікарських т-в. – 30 вересня – 3 жовтня 2010 р., м. Львів. – С. 56-59.
 74. Єрошкіна Т.В., Полішко Т.М., Ткаченко В.В. Стан первинної медико-санітарної допомоги населенню у розвинених країнах світу та в Україні // Матеріали V Всеукраїнської(IV Міжнародної) науково-практичної конференції з медичного права, м. Одеса,19-21 травня 2011. — 3с.
 75. Polishko T.M., Annoshko A.N. Influence of ecological factors on reproductive health of women of Dnipropetrovsk`s region NATO Advanced Research Workshop (ARW): “Environmental and food security and safety in southeast and Ukraine”. Dnipropetrovsk,16-19 May, 2011.-2с.
 76. Ивчук В.В.Голиченко А.А.Штеменко А.В.Штеменко Н.И., Полишко Т.Н. Влияние противоопухолевой системы рений-платина на биохимическое состояние печени Украинский биохимический журнал, том 83, №3, май-июнь, 2011 г.-7с.
 77. Гінзбург В.Г., Полушкін П.М., Полишко Т.М., Гальченко Д.В. Психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя Збірник наукових праць всеукр.  наук.-практ конф.«Педагогіка здоров’я», м. Харків, 7 квітня 2011 р.-с.46-52.
 78. Гінзбург В.Г., Єрошкіна Т.В., Полішко Т.М. Менеджмент та маркетинг – основа управління сучасною клініко-діагностичною лабораторією Сучасні аспекти лабораторної діагностики: матеріали Регіональної науково-практичної конференції, 29 листопада 2011 р. Д.: РВВ ДНУ, 2011. – с.3-6.
 79. Полішко Т.М., Дерев’янко Д.В. Порівняльна характеристика лабораторних досліджень діагностики — Helicobacter pylori. Сучасні аспекти лабораторної діагностики // Матеріали  Регіональної науково-практичної конференції, 29 листопада 2011 р. Д.: РВВ ДНУ, 2011. – с. 29-32.
 80. Полушкін П.М., Полішко Т.М., Шевченко В.А. Сучасні лабораторні технології та їх інформативність для практичної медицини        Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип.2, т. 2. – С. 74-79.
 81. Полушкін П.М., Полішко Т.М., Шевченко В.А., Миргородська К.С.            Проблеми об’єктивності результатів і обґрунтованості сучасних лабораторних досліджень // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 2. – С. 80-85.
 82. Скляр Т.В., Крисенко О.В.Вінніков А.І., Полішко Т.М. та інш. β-лактамази клінічних ізолятів родини Enterobacteriaceae // Мікробіологічний журнал. – 2011. – Т. 73, № 2. – С. 20 – 25.
 83. Гінзбург В.Г., Лугова О.В., Саусь О.К., Татаровський В.О., Полішко Т.М. Людський ресурс – важливий резерв підвищення якості медичної допомоги // Запорожский медицинский журнал. – 2011. – Т. 13, №2. – С. 68-72.
 84. Гінзбург В.Г.Татаровський В.О., Полішко Т.М., Севериновська О.В., Кочерга О.Є. Сучасні проблеми формування здоров’я студентської молоді    Запорожский медицинский журнал. – 2011. – Т. 13, №4. – С. 11-15.
 85. Полушкін П.М., Полішко Т.М., Шевченко В.А. Проблема об’єктивності результатів і обґрунтованості сучасних лабораторних досліджень // ДНУ. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 2. – С. 79 – 84.
 86. Головачев Н.Н., Полішко Т.М., Шнайдерман А.Е. Методологические, философские и научные аспекты понятия «здоровья»          Український медичний альманах, науково-практичний журнал, том 15, №3 (додаток), 2012, Т.350 ЛДМУ,с.111-113.
 87. Гінзбург В.Г., Єрошкіна Т.В., Полішко Т.М. Основи реформування системи охорони здоров’я України // Сб.«Сучасна лабораторна діагностика»: мат. Регіон. Наук.-практ.конф. 19 квітня 2012. Д.: РВВ ДНУ, 2012.-С.3-9.
 88. Воронченко К.В., Полішко Т.М., Захарченко І.Ю. Сучасні методи діагностики алергічних захворювань // сб.«Сучасна лабораторна діагностика»: мат. Регіон. Наук.-практичної конференції 19 квітня 2012. Д.: РВВ ДНУ, 2012.-С.90-95.
 89. Ерошкіна Т.В., Алексієва А.С., Полішко Т.М. Стан здоров’я та спосіб життя студентів вузів // Сб.«Сучасна лабораторна діагностика»: мат. Регіон. Наук.-практ.конф. 19 квітня 2012. Д.: РВВ ДНУ,2012.-С.95-98.
 90. Сірокваша О.А., Суха Ю.О., Сідашенко О.І., Полішко Т.М., Воронкова О.С., Біологічні властивості ізолята стафілокока, здатного до утворення біоплівки // Вісник проблем біології та медицини. Біологічні і медичні науки Полтава .- Випуск 4 -2012. 3 стор.
 91. Воронкова О.С., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Використання пробіотичних препаратів для корекції складу мікрофлори при дисбактеріозі // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Микробные биотехнологии: актуальность и будущее». – м. Київ.– 19–22 листопада, 2012р. – С. 234.
 92. Гинзбург В.Г., Баширян Б.А., Ерошкина Т.В., Охрана здоровья в социальной политике Украины и Днепропетровской области: правовые аспекты, финансирование и перспективы развития «Сучасні лабораторні тести в контролі здоров’я населення»: мат. Регіон. наук.-практ. конф., 13 листопада 2012 р. Д.: РВВ ДНУ, 2012.- С.89-93.
 93. Єрошкіна Т.В., Полішко Т.М., Івашенцева А.О. Менеджер у системі охорони здоров`я населення «Сучасні лабораторні тести в контролі здоров’я населення» // мат.  Регіон. наук.-практ. конф., 13 листопада 2012 р. Д.: РВВ ДНУ, 2012.- С.93-96.
 94. Франенберг А.А.Шевченко В.А., Полишко Т.Н. Перспективы использования технологии микрокапсулирования в средствах косметики // Международная конференція Укр.общества эстетической медицины. Сб. тез.24-25 мая  Одесса.-с 34.
 95. Бачинский П.П., Шевченко Т.М., Безбородько С.А. та інш. Філософські аспекти стандартів освіти та дій учасників навчально-виховного процесу при здобутті вищої освіти в України. // Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Дніпропетровськ. – 2013 р. – ч. II. С.57-62.
 96. Воробєй Є.С., Воронкова О.С., Шевченко Т.М., Сірокваша О.А. Особливості чутливості штамів Staphylococcus sp. до антибіотиків // Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». – м. Дніпропетровськ. – 24-26 квітня 2013 р. – С. 34-35.
 97. Сідашенко О.І., Воронкова О.С., Вінніков А.І., Шевченко Т.М. Вивчення біологічних властивостей плівкоутворюючих і неплівкоутворюючих штамів S. epidermidis // Мікробіологія та біотехнологія. – 2013. – Т. 22, № 2. – С. 65-71.
 98. Нікуліна Ю.Ю., Воронкова О.С.,Вінніков А.І., Шевченко Т.М. Антибіотико-резистентність та біоплівкоутворення клінічних ізолятів Candida sp. // Матеріали ХІІІ з’їзду Товариства мікробіологів України. – м. Ялта. – 1-6 жовтня 2013 р. С. 306.
 99. Воробєй Є.С., Воронкова О.С., Вінніков А.І., Шевченко Т.М. Порівняння чутливості плівкоутворюючих та неплівкоутворюючих штамів Staphylococcus sp. до лікувальних препаратів бактеріофагів // Тези доповідей Міжнародної науково-практич-ної конференції «Zoocenosis-2013». Дніпропетровськ, 21-23 жовтня 2013р. – С.64.
 100. Вінніков А.І. , Шевченко Т.М. Моделювання розвитку дисбактеріозу урогенітального тракту та напрямки корекції біоценозів // Дніпропетровськ: Ліра, 2014. – 180с.
 101. Бачинский П.П., Гинзбург В.Г., Корниенко В.В.Шевченко Т.Н. та інш. Диагностика интеллектуального здоровья с позиции экологической нейролингвистики как одного из возможных состояний организма человека в период детства  «Экологические проблемы современности» // Сборник статей. Министерство образования и науки РФ, Российская Академия естественных наук. Пенза. -2014. С. 5 – 12.
 102. Бачинський П.П.,Шевченко Т.М., Шевченко В.А. Сучасні проблеми покращання стану інтелектуального здоров’я та профілактики його порушення у дітей та молоді України. // «Медична наука та практика ХХІ століття». Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Київський медичний науковий центр. – Київ.-2014.-С.86-99.
 103. Бачинський П.П., Шевченко Т.М., Безбородько С.А. та інш. Современная неоэкология языка и ёё особенности влияния на организм человека в период детства // «Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук». Дніпропетровськ. 2014. – С.84-91.
 104. Бачинський П.П., Шевченко Т.М., Шевченко В.А. Проблеми екологічної педагогіки ХХІ століття та шляхи їх вирішування // Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської Міжнародної науково- практичної конференції з міжнародною участю, присвячений 210 – річчю з дня заснування Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Харків. – 2014. – С.42-45.
 105. Бачинський П.П., Шевченко Т.М., Безбородько С.А., Шевченко В.А. Лікарське самоврядування: досвід минулого, сьогодення та очікуванні результати від впровадження в Україні // Українські медичні вісті. Київ. -2014.-Т.11, № 1 – 4. — С.22 — 26.
 106. Бачинський П.П., Татаровський О.П., Шевченко Т.М. Питання лікарського самоврядування, що потребують рішення // Українські медичні вісті. Київ. -2014.-Т.11, № 1 – 4. – С.42 — 44.
 107. Бачинський П.П.,Татаровський О.П., Шевченко Т.М.,Шевченко В.А. Проблеми і шляхи їх вирішення при підготовці магістрів клінічної лабораторної діагностики в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні // Українські медичні вісті. Київ. -2014.-Т.11, № 1 – 4. – С.45 — 48.
 108. Крисенко О.В., Скляр Т.В., Воронкова О.С., Сірокваша О.А. , Шевченко Т.М. Особливості складу мікробних асоціацій та стійкості до антибіотиків мікробіоти ротової порожнини // Мікробіологія та біотехнологія. – 2014. – №1 (25). – С. 35-44. (фахове видання)
 109. Сідашенко О.І., Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Шевченко Т.М. Чутливість до антибіотиків планктонних та біоплівкових культур Staphylococcus epidermidis // Мікробіологія та біотехнологія. – 2014. – №1 (25). – С. 61-71.
 110. Коцюба К.Р., Воронкова О.С.,Вінніков А.І., Шевченко Т.М. Механізми стійкості до антибіотиків представників родини Enterobacteriaceae // Вісник ДНУ. Серія Медицина. – 2014. – Вип. 5 (1). – С. 33-38. (фахове видання)
 111. Луговський С.П., Діденко М.М., Шевченко Т.М. Етични принципи в системі міжнародного регулювання безпеки наноматеріалів Етика нанотехнологій та нанобезпека // 3-й Міжнародний семінар: Тези доповідей. – Київ, 2014. – С. 18-19. (0,125 д.а.)
 112. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Шевченко Т.М. Фаготип та чутливість до антибіотиків плівкоутворюючих штамів Staphylococcus aureus, виділених з дихальних шляхів // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2014. 5(2), 90–93. (фахове видання)
 113. М.А. Гарифуліна, О.С. Воронкова, А.І. Вінніков , Т.М. Шевченко Характеристика стафілококів та їх роль у патології дітей // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2014. 5(2), 115–120с. (фахове видання)
 114. Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Кудрявцева В.Є., Шевченко Т.М. Чутливість плівкоутворюючих штамів стафілококів, виділених з дихальних шляхів, до лікувальних препаратів бактеріофагів // Актуальні питання медичної науки та практики. – Запоріжжя: ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», 2014. – С. 105-108. (фахове видання)
 115. Воронкова О.С., Вінніков А.І., Шевченко Т.М. Характеристика чутливості до антибіотиків та фагів штамів стафілококів, виділених з репродуктивного тракту мишей // Патологія.- 2014. – №6 (87).- С. 68-72 (фахове видання)
 116. Сідашенко О.І., Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А. І., Шевченко Т.М. Вплив фторхінолонів на біоплівки S. еpidermidis // Мікробіологія та біотехнологія. – 2014. – № 3. – 2014. – С. 77–85.
 117. Єрошкіна Т.В., Аношко А.М., Шевченко Т.М. Концептуальний підхід до управління якістю клінічних лабораторних досліджень // Сучасні аспекти лабораторної діагностики.(Матеріали Регіональної науково-практичної конференції), 22 жовтня 2014 р., Д. Видавець Біла К.О.: с.3-6.
 118. Ерошкіна Т.В., Штепа О.П., Шамичкова Г.Р., Шевченко Т.М. Основи реорганізації державної санітарно-епідеміологічної служби України // Сучасні аспекти лабораторної діагностики.(Матеріали Регіональної науково-практичної конференції), 22 жовтня  2014 р., Д. Видавець Біла К.О.: с.6-9.
 119. Шевченко Т.М., Крипак Я.С, Лацинская С.А. Лабораторна діагностика внутріклітинних інфекцій — етіологічного чинника захворювань бронхолегеневої системи // Сучасні аспекти лабораторної діагностики.(Матеріали Регіональної науково-практичної конференції), 12 квітня  2014 р., Д.: с.158-162.
 120. Полушкін П.М., Шевченко Т.М. Питання  до концепції   розвитку служби   клінічної лабораторної   діагностики  в  Україні // Сучасні аспекти лабораторної діагностики. (Матеріали Регіональної науково-практичної конференції), 12 квітня  2014 р., Д.: с.3-5.
 121. Полушкін П.М., Шевченко Т.М. Здоровий спосіб  життя та проблема  факторів  ризику            Сучасні аспекти лабораторної діагностики. (Матеріали Регіональної науково-практичної конференції), 22 жовтня  2014 р., Д. Видавець Біла К.О.: с.160-162.
 122. Полушкін П.М.Шевченко Т.М. Сучасні аспекти  формування  здорового способу життя  Сучасні аспекти лабораторної діагностики.(Матеріали Регіональної науково-практичної конференції), 22 жовтня  2014 р., Д. Видавець Біла К.О.: с.162-165.
 123. Полушкін П.М., Шевченко Т.М., Антонюк  В.Є. Аспекти сучасного  імуноферментного аналізу  // Сучасні аспекти лабораторної діагностики. (Матеріали Регіональної науково-практичної конференції), 12 квітня  2014 р., Д.: с.153-157.
 124. Соколова І.Є. ,Вінніков А.І., Шевченко Т.М. Основи імунології // Дніпропетровськ, ДНУ- 2007.-560 с. Гриф МОН. (лист № 1 4/18-Г-1539 від 26.09.2007)
 125. Поліон Н.М., Шевченко Т.Н.  Методические рекомендации по изучению курса // Основы метода ПЦР Дніпропетровськ РВВ ДНУ 2005р.-16 с.
 126. Поліон Н.М.,  Шевченко Т.Н. Методичні рекомендації до вивчення курсу // “Серологічна діагностика сифілісу “ Дніпропетровськ РВВ ДНУ 2005р.-16с.
 127. Сірокваша О.А., Гінзбург В.Г., Поліон Н.М., Шевченко Т.М. Методичні вказівки із курсу «Акушерство та гінекологія» по темі „Неплідний шлюб» Дніпропетровськ, — 2008.-24с.
 128. Сірокваша О.А., Гінзбург В.Г., Поліон Н.М. Методичні вказівки із курсу «Акушерство та гінекологія» по темі „Бактеріальний вагіноз: питання етіології, патогенезу, діагностики та лікування». Дніпропетровськ, — 2008.-32с.
 129. Сірокваша О.А., Гінзбург В.Г., Поліон Н.М., Шевченко Т.М. Методичні вказівкі із курсу «Акушерство та гінекологія» по темі „Антифосфоліпідний синдром в акушерстві та гінекології» // Дніпропетровськ, — 2008.-24с.
 130. Проскура В.С., Шевченко Т.М. Посібник до вивчення дисципліни «Лабораторна діагностика спадкових патологій // Дніпропетровськ РВВ ДНУ.- 2009.- 16с.
 131. Поліон Н.М., Ходос Д.Г., Проскура В.С. , Шевченко Т.М. Варіанти тестів до державного іспиту з курсу «Клінічна лабораторна діагностика і клінічна біохімія» // Дніпропетровськ. РВВ ДНУ, 2010. – 136 с.
 132. Поліон Н.М., Шевченко Т.М., Ходос Д.Г., Лацинська С.А. Варіанти завдань до комплексного теоретичного тестового державного іспиту з клінічної лабораторної діагностики // Дніпропетровськ. РВВ ДНУ, 2010. – 140 с.
 133. Вінніков А.І., Сірокваша О.А., Воронкова О.С., Шевченко Т.М. Методи діагностики мікроорганізмів – збудників інфекційних захворювань репродуктивного тракту жінок // Д.: Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2010. – 196 с.: 4 с. вкл. ISBN 978-966-551-326-1.Гриф МОН. Лист № 1/11-3200 від 16.04.2010
 134. Поліон Н.М., Шевченко Т.М., Лацинська С.А.,Ходос Д.Г. Варіанти тестів до державного іспиту з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології»  Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2011. –  120 с.
 135. Єрошкіна Т.В. Татаровський О.П., Шевченко Т.М., Борисенко С.С. Основи менеджменту і маркетингу в медицині // Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2012. — 64 с.
 136. Алсібай О.В., Гальченко Д.В., Полушкін П.М., Шевченко Т.М. Посібник до вивчення курсу «Вікова фізіологія та валеологія людини Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2012. — 120 с.
 137. Бачинський П.П., Шевченко Т.М. Клінічна біохімія. Глава «Обмін пуринових і піримідинових мононуклеотидів та нуклеїнових кислот в організмі людини» // Клінічна біохімія: [підручник] / за заг. ред. Г.Г. Луньової. – К.:Атіка,2013.- 1156с. — Гриф МОЗ. пр. №2 від 04.06.2013.– С.379-398;
 138. Бачинський П.П., Шевченко Т.М. Клінічна біохімія Глава «Гази крові та кислотно-основний стан» // Клінічна біохімія: [підручник] / за заг. ред. Г.Г. Луньової. – К.:Атіка,2013.- 1156с. -Гриф МОЗ. пр. №2 від 04.06.2013. – С. 478-497.
 139. Полушкін П.М., Шевченко Т.М. Методичні рекомендації щодо написання та оформлення магістерських дипломних робіт за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика» // Дніпропетровськ, ДНУ.- 2014.-30 с.
 140. Лихолат Т.Ю.Лихолат О.А., Шевченко Т.М. Методичні рекомендації Лабораторні показники в оцінці рецепторно-біохімічногостатусу пухлин молочної залози Дніпропетровськ, ДНУ.-2016.-54 с.

Comments are closed